Certifikat

Nedan nämnda märkningar finner ni på våra produkter.


GOTS – Global Organic Textile Standard är en internationell miljömärkning för ekologiska textilier. Den innebär att bomullen odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödselmedel.

För GOTS-märkning krävs-  att minst 70% av produkten består av certifierade organiska naturfibrer.

För GOTS ”ekologisk” krävs- att minst 95% av produkten består av certifierade organiska naturfibrer.

Här tillåts ingen klorblekning eller genmodifierade grödor och det är hårda regler för användandet av kemikalier, t.ex. tungmetaller och azofärgämnen. Vattenreningsverk är obligatoriskt och policy för att minimera slaggprodukter måste finnas.

Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC, papper och kartong måste vara återvunnen enligt certifiering FSC eller PEFC.

GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helheetsperspektiv har tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan.

 (https://www.global-standard.org/)

Oeko-Tex® Standard 100 är en världsledande märkning för textilier inkl. deras tillbehör och producenter. Märkningen garanterar att produkten inte innehåller ämnen som är skadliga för människors hud och hälsa.

Certifiering kan göras för alla steg i den textila kedjan, från fiber till färdig produkt och utförs hos något av de textila forsknings- och testinstitut som är anslutna till Oeko-Tex® Association.

Oeko-Tex-märkta produkter är certifierade och godkända att få bära märkningen.

Testkriterier
Exempel på parametrar som ingår i Oeko-Tex® Standard 100 är förbjudna azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.

Produktklasser
För att gränsvärdena ska vara relevanta för olika typer av produkter finns det fyra olika produktklasser som baserar sig på den certifierade produktens tänkta användningsområde:

Produktklass I – Produkter för barn upp till 3 år
Produktklass II – Produkter som till större delen kommer i direkt hudkontakt
Produktklass III – Produkter som inte alls eller till en mindre del kommer i kontakt med huden
Produktklass IV – Inrednings- och dekorationsmaterial

Varumärket Oeko-Tex®
En produkt får marknadsföras eller märkas med Oeko-Tex® endast om alla ingående delar uppfyller kraven i aktuell produktklass. Produkten måste också tillhöra ett certifikat. Oeko-Tex® Standard 100 följer Reach-förordningen.

Sammanfattning
Oeko-Tex Standard 100 ställer krav på slutprodukten, men inte på vilka kemikalier som används under produktion. Det kan också vara bra att veta att om en produkt innehåller ekologisk bomull, så är det inte med automatik så att färgning och andra efterföljande behandlingar har kollats upp. För det krävs en miljömärkning som ställer krav längs hela kedjan från fiber till slutprodukt.

(https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex)

FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Certifierade företag följer FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i  FSC vill frivilligt bidra till detta.

(https://se.fsc.org/se-se)


 

Vinter & Bloom jobbar för att ta bort så mycket plast som möjligt i produktförpackningarna. Vi har valt att använda påsar som är biologiskt nedbrytbara enl. OK Compost. Påsar med OK Compost-märkningen garanteras som biologiskt nedbrytbara och komposterbara i en industriell komposteringsanläggning.

Alla produkter märkta med OK kompost är certifierade enligt EN13432:2000 och uppfyller kraven i EU:s förpackningsdirektiv (94/62/EEG).

Påsarna sorteras som matavfall eller hushållsavfall.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) är världens största djurrättsorganisation. Organisationen grundades 1980 i Virginia i USA. PETA kämpar mot pälsdjursuppfödning, köttindustrin, djurförsök, djur inom olika typer av underhållning, samt all annan typ av djuranvändning som organisationen ser som utnyttjande och dödande av djur.

(https://www.peta.org/)

PETA-Approved Vegan
Företag inom mode och tillbehör kan visa sitt ställningstagande genom att använda symbolen PETA-Approved Vegan. Det är en garanti för att ett företags produkter är helt veganska.

Vinter & Bloom har ett tydligt ställningstagande mot plågsam djurhantering. Vårt mål är att alla våra produkter ska vara miljövänliga, kemikaliefria och att vare sig människa eller djur skall komma till skada.

https://www.peta.org/living/personal-care-fashion/peta-approved-vegan-logo/)